Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że osoby które we wrześniu 2019r. złożyły wnioski o stypendium szkolne prosimy aby przesłały listownie wypełnione i podpisane oświadczenie w terminie do 30 kwietnia 2020r. na adres tut. Ośrodka. Druk oświadczenia znajduje się poniżej.

 

 

Oświadczenie