Aktualności

Projekt socjalny „Używki, lepiej zapobiegać niż leczyć”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie w okresie od czerwca do lipca 2019r. realizował projekt socjalny „Używki, lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Celem projektu było szerzenie wiedzy u dzieci na temat szkodliwości sięgania po używki tj. alkohol, narkotyki czy papierosy w młodym wieku. Uświadamianie młodzieży jak destrukcyjny wpływa mają używki na rozwijający się organizm oraz uświadomienie, że uleganie namowom środowiska i spożywanie np. alkoholu „dla towarzystwa” jest oznaką słabości, a nie dorosłości.

Spotkania odbyły się w siedzibie tut. Ośrodka partnerzy zaproszeni do współpracy,
tj. Komenda Powiatowa Policji w Łukowie oraz Sąd Rodzinny w Łukowie przekazali informacje na temat zagrożeń, skutków, wpływu na zachowanie oraz konsekwencji sięgania po używki. Dzieciom zostały przekazane ulotki dotyczące uzależnień.

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

 

Przeznaczony jest dla:

- pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

- pacjentów, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

- pacjentów zagrożonych hospitalizacją.

Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Skala samodzielności w skali Barthel powinna znajdować się na poziomie 40-65 punktów.

Adres: 21-400 Łuków, Krynka 1C

(Budynek zakładu Opiekuńczo Leczniczego)

Informacje:

Tel. 25 633 35 55/email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje:

mgr pielęgniarstwa Dorota Fajnas, tel. 517 016 511

mgr Sylwia Kurkus-Korycińska, Tel. 509 927 446

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej:

www.centrum.med.pl  oraz w siedzibie placówki.

Słodycze dla dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że przekazał dla 68 dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia tut. Ośrodka słodycze zebrane podczas "Koncertu Słodkich Serc", który odbył się w dniu 16.12.2017r. Słodycze zostały zebrane i przekazane przez ŁOK do tut. Ośrodka.

Apel do Mieszkańców Miasta Łuków

APEL

Do Mieszkańców Miasta Łuków

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie zwraca się z apelem do mieszkańców miasta Łuków o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na potrzeby osób szczególnie zagrożonych warunkami atmosferycznymi. Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, bezdomne często nie są w stanie zadbać o własne bezpieczeństwo, dlatego tut. Ośrodek podejmuje szereg działań, aby zapewnić im pomoc.

Czujność i wrażliwość wobec potrzebujących pomoże nam zadbać o ich bezpieczeństwo. Apelujemy o zgłaszanie do tut. Ośrodka osób zagrożonych warunkami atmosferycznymi. Informacje o osobach potrzebujących można zgłaszać osobiście w siedzibie Ośrodka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ul. Zdanowskiego 15 w sekretariacie ( pokój nr 5 ) lub telefonicznie (025)798-03-32, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie

 

Łuków, 01.10.2018r.

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia

christmas


Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze a nadchodzący Nowy Rok niech stanie się czasem spełnionych nadziei życzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie