Korpus Wsparcia Seniorów - zachęcamy do kontaktu

wspieraj seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że planuje realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie miasta Łuków oraz realizację usług poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach programu zakłada się realizację wsparcia w ramach dwóch modułów:

Moduł I

  1. W realizację Modułu I będą zaangażowani wolontariusze przez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
  2. Usługa wsparcia obejmuje: wsparcie społeczne, psychologiczne i wsparcie w czynnościach dnia codziennego.
  3. Pracownik ośrodka ustali z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłaszanej potrzeby.
  4. Po odbytej wizycie pracownik ośrodka określi szczegółowy zakres i termin świadczenia usługi wsparcia.

Moduł II

W ramach Modułu II seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi dla 53 seniorów z Miasta Łuków. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) - w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie  się z centrum monitoringu. Dyspozytor centrum - ratownik medyczny podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania bliższych informacji.