Łukowska Karta Seniora

Centrum Usług Społecznych w Łukowie informuje, że w związku z realizacją programu „Łukowska Karta Seniora” w siedzibie tut. Centrum (Łuków ul. Zdanowskiego 15) można pobierać wnioski o wydanie Karty „Łukowska Karta Seniora”. Program „Łukowska Karta Seniora” adresowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie miasta Łuków. Celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 60. roku życia, tworzenie oraz rozwijanie systemu ulg i zwolnień umożliwiających zwiększenie dostępności do przygotowanych ofert jak również kształtowanie pozytywnego wizerunku łukowskich seniorów.

Dzięki „Łukowskiej Karcie Seniora” jej posiadacze będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów programu. Karta wydawana jest w celu zwiększenia aktywności mieszkańców oraz dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych, poprawy jakości życia. Jest bezterminowa i bezpłatna.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków o wydanie Karty „Łukowska Karta Seniora” w Centrum Usług Społecznych w Łukowie w Łukowie ul. Zdanowskiego 15 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 14.30.

Wniosek

Upoważnienie do odbioru Karty  

Regulamin