Rodzina Trzy Plus

Centrum Usług Społecznych w Łukowie informuje, że w związku z realizacją programu „Rodzina Trzy Plus” w siedzibie tut. Centrum (Łuków ul. Zdanowskiego 15) można pobierać wnioski o wydanie Karty „Rodzina Trzy Plus”. Program „Rodzina Trzy Plus” skierowany jest do rodzin, w tym również rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie Miasta Łuków, które posiadają przynajmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia kontynuuje naukę, przy czym za spełnienie warunku posiadania dziecka uważa się również sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną bez względu na jej wiek.

Karta wydawana będzie na okres jednego roku.

Posiadanie Karty „Rodzina Trzy Plus” pozwoli na skorzystanie z systemu zniżek w:
- Kinie Łuków (bilet 3D 17 zł, bilet 2D 15 zł),
- pływalni letniej "Delfin" (normalny  20,00 zł, ulgowy 10,00 zł,)
- pływalni krytej "Delfinek" (bilet normalny - 6,00 zł, bilet ulgowy - 3,00 zł, bilet w godz. 16.00 - 20.00 - 3,00 zł)
- Klubie Sportowym "Orlęta Łuków".

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków o wydanie Karty „Rodzina Trzy Plus” w Centrum Usług Społecznych w Łukowie ul. Zdanowskiego 15 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 14.30.

Regulamin Programu "Rodzina Trzy Plus"