Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

korpus wsparcia seniora 2024

Informujemy, że Centrum Usług Społecznych w Łukowie realizuje kolejną edycję Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej z terenu miasta Łuków, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada realizację Modułu I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych
w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.
Usługi te obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Udział w programie jest bezpłatny.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt telefoniczny  25 798 03 32 lub osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Łukowie w celu uzyskania bliższych informacji.

Wartość dofinansowania:

64 900,00 zł

Całkowita wartość zadania:

81 125,00 zł