Projekt „Polityka Senioralna EFS+”

 plakat polityk senioralnaimage
 
Miasto Łuków w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt „Polityka Senioralna EFS+”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, Priorytet VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.5 Usługi społeczne.
 
Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 900 mieszkańców Łukowa w wieku 65 lat i więcej, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, chorobami wieku starszego, samotne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub znajdujące się w innej niekorzystnej sytuacji.
 
 
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
 
- usługi fizjoterapeutyczne
 
- usługi pielęgniarskie
 
- usługi opiekuńcze
 
- usługi asystenckie
 
- wsparcie psychologiczne
 
- usługi pielęgnacyjne
 
- usługi „Złota rączka"
 
- usługi sąsiedzkie
 
- pomoc prawna
 
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 
Wartość projektu: 45 287 110,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 43 022 754,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE dla Miasta Łuków: 2 586 951,20 zł.
Całkowita wartość projektu dla Miasta Łuków wynosi: 2 725 751,20 zł.
 
Okres realizacji projektu 01.09.2023r.- 31.12.2025r.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Centrum Usług Społecznych w celu uzyskania  bliższych informacji lub zgłoszenia się do projektu.
 
 
 CUS lukow FB 2